Cánto sabes de literatura contemporánea

Non é máis que un cuestionario para saber como vas de coñecenmento de literatura contemporánea. Si acertas todas, estupendo. Senón, tamén.

Los ingratos

Los ingratos

Unha homenaxe ao mundo rural que nos transporta á España dos anos 70 e convídanos a reflexionar sobre a gratitude cara aos nosos seres queridos

La dama del Nilo

Mil seiscentos anos antes que Cleopatra, reinou en Exipto Hatshepsut, unha muller extraordinaria pola súa intelixencia e a súa beleza.

Las cosas que no nos dijimos

Con máis de 15 millóns de exemplares das súas novelas vendidos en todo o mundo, Marc Levy converteuse nun referente indiscutible da literatura contemporánea.

© Asociación de Veciños de Moreiras