Los niños de Lemóniz

Los niños de Lemóniz

Moito se falou do terrorismo de ETA nas décadas dos 70 e 80, pero nunca se escribiu unha historia desde a mirada limpa e inocente dos nenos cuxos pais estaban ameazados ou foron asasinados pola organización terrorista. A autora foi un deses nenos que do mesmo xeito que outros, viviu uns acontecementos que ningún neno […]

AVV. de Moreiras